Akademická rada představuje vrcholný orgán školy rozhodující zejména o její odborné profilaci

Akademická rada projednává plány dlouhodobého rozvoje školy a garantuje odbornou kvalitu studijních oborů. Je sestavena ze špiček akademického a odborného prostředí a představuje tak pevnou vazbu VŠO na nejlepší trendy v moderním vysokoškolském vzdělávání.

 

doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

rektor Vysoké školy obchodní v Praze

 

Ing. Iveta Hamarneh, Ph.D.

prorektorka pro studijní činnost VŠO                                                            

 

doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D.

prorektorka pro kvalitu a rozvoj školy VŠO

 

RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA

kancléř VŠO

 

doc. Ing. Petr Čech, Ph.D.

člen Katedry management, marketingu a společenských věd na VŠO

 

doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, PhD.

rektork VŠPP

 

prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.

vedoucí katedry podnikání a managementu VŠPP

 

doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.

vedoucí katedry CR a SS Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD.

rektor Paneurópské vysoké školy v Bratislavě, SR

 

Viliam Sivek

předseda Asociace cestovních kanceláří ČR, generální ředitel společnosti Sivek Hotels

 

doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D.

ředitelka ústavu, garantka oboru ŘIP – ČVUT Masarykův ústav vyšších studií

 

Ing. Radomír Šimek

člen Správního výboru Československého ústavu zahraničního

 

prof. Ing. Dr. Róbert Štefko, Ph.D.

děkan Fakulty manažmentu Prešovské univerzity v Prešove

 

doc. Mgr. Krzysztof Gajdka, Ph.D., MBA

Univerzita Jana Pavla II v Krakově / Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 

prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.

emeritní rektor Vysoké školy podnikání a práva

 

prof. Ing. Zdeněk Žihla, CSc.

člen katedry letecké dopravy Vysoké školy obchodní v Praze

 

prof. JUDr. Helena Válková, CSc.

profesorka

To jsou oni.

Absolventi naší školy

Adam Klavík

absolvent

Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

Jan Šrámek

absolvent

Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

Petra Benešová

absolventka

VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

Jana Valentová

absolventka

Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

Kristína Jíšová

absolventka

VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

Simona Kremerová

absolventka

Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář.

Jakub Velička

absolvent

Teorii letectví studoval Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.

Jaroslava Kolářová

absolventka

Absolvovala studijní pobyt v Itálii. Při studiu pracuje v hotelnictví. Domluví se italsky, anglicky, francouzsky a trochu španělsky.

Barbora Malá

absolventka

Pracovala jako tazatelka callcentra nebo Project Manager. Nově nastoupila jako Marketing Manager VŠO a vede Klientské centrum. Jejím koníčkem je cestování, volejbal a cyklistika.