Vzdělání, které otevírá svět. Tradice a nové výzvy českého obchodního školství

19. 9. 2019 pořádáme jednodenní konferenci u příležitosti 100. výročí obchodního vzdělávání v naší zemi. Rokem 2019 si také budeme připomínat 30 let od revoluce, která byla milníkem pro svobodné podnikání.

Těšíme se na vás!

 

ZÁŠTITY:

           

TERMÍN:

 • 19. 9. 2019

MÍSTO KONÁNÍ:

 • Vysoká škola obchodní v Praze, Spálená 76/14, Praha, Česká republika

POŘADATEL:

 • Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.

JEDNACÍ JAZYK:

 • čeština, slovenština, ruština, angličtina

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Z KONFERENCE

 

Tematické okruhy

 • Retrospektivní témata z oblasti podnikání a obchodu – např. změna jednotlivých profesí od roku 1919 (požadavky na vzdělání, zásah moderních technologií ve 20. století), významné prvorepublikové značky a jejich expanze, zvyšující se počet žen ve studijních programech, změna uplatnění absolventů)
 • Změna cestovních zvyklostí od roku 1919 a 1989
 • Cestovní trendy (nejoblíbenější destinace) dnešních Čechů
 • Oblast obchodu a cestovního ruchu před rokem 1989
 • Hlavní trendy do budoucna – jak bude vypadat cestovní ruch, požadavky na bezpečnost

Program konference

Přihlášky a registrace

Příspěvky

 • Termín odevzdání příspěvku do recenzovaného elektronického sborníku: 31. 8. 2019
 • Příspěvky posílejte na adresu: konference2019@vso-praha.eu
 • Požadavky na formát příspěvku najdete ZDE
 • Přednášející budou o přijetí příspěvku k prezentaci na konferenci informováni do 6. 9. 2019
 • Dovolujeme si upozornit, že příspěvky, které se nebudou týkat tematického zaměření konference, nebudou přijaty

Doplňující informace

 • K dispozici bude technické vybavení (počítače s připojením na internet, projektory, mikrofon)

Příspěvky v plénu

 • doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

  Absolvent Přírodovědecké fakulty UP Olomouc, 1985 (RNDr.), habilitoval na Univerzitě Hradec Králové v oboru Systémové inženýrství a informatiky (doc.). Od roku 1994 se věnuje řízení soukromých vzdělávacích institucí, spoluzakládal Soukromou vyšší odbornou školu podnikatelskou a Vysokou školu podnikání. V současné době působí ve funkci rektora Vysoké školy obchodní v Praze. Své odborné znalosti a zkušenosti s řízením projektu informačních systémů uplatnil při řešení řady výzkumných projektu, jak tuzemských, tak zahraničních. V poslední době se angažoval v projektech TAČR zaměřených na sdílenou ekonomiku.

 • prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.Předmětem odborného zájmu je teorie reklamy, interkulturní marketing a komunikace a marketingové komunikace. Autor řady odborných a vědeckých publikací, vysokoškolských ale i středoškolských učebnic a skript (20) a více než stovky odborných a vědeckých článků a příspěvků na mezinárodních konferencích a kongresech. V minulosti přednášel mimo jiné i na Wirtschaftsuniversität Wien, SHW Wien, University Algarve Portugalsko, FP VUT v Brně, PEF Mendelovy univerzity v Brně, FM PEVŠ v Bratislavě, FF UCM v Nitře. Se zájmem byly přijaty také jeho přednášky na mezinárodních konferencích v USA, Velké Británii, Dánsku, Bulharsku, Rakousku, SRN, Polsku, Turecku aj. V současné době přednáší a vykonává funkci garanta studijního programu Marketingové komunikace na VŠPP a.s. Praha
 • prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.

  Absolvent Výrobně-ekonomické fakulty, VŠE v Praze (1977), docent oboru Podnikové hospodářství (1999), profesor v oboru Podniková ekonomika a management (2002). Vedoucí katedry managementu na VŠE v Praze (1994 – 2014), děkan Podnikohospodářské fakulty VŠE v Praze (2006-2014), náměstek pro vysoké školy a výzkum na MŠMT. V současnosti vedoucí oddělení managementu na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT v Praze. Autor řady odborných publikací z managementu, managementu kvality, podnikání MSP: např. Management (Management Press 2000 a 2009, celkem prodáno více jak 11 tis. výtisků), poslední publikace: VEBER, J. a kol.: Management inovací, Management Press, Praha 2016, ISBN 978-80-7261-423-3 a Veber J. a kol.: Digitalizace ekonomiky a společnosti, Management Press Praha 2018. Výzkumné aktivity pro TAČR z poslední doby se zaměřením na vliv digitalizace na ekonomiku: tzv. sdílenou ekonomiku (Airbnb, Uber) a Průmysl 4.0. V posledních dvaceti letech poradenské projekty pro cca 70 podniků v ČR a na Slovensku.  

 • prof. Ing. Zdeněk Žihla, CSc.

  Absolvoval Vojenskou technickou akademii (Ing., 1961), do roku 1991 působil jako pedagog a vedoucí katedry v oboru automatického řízení létajících prostředků. V roce 1984 jmenován docentem a v roce 1991 habilitoval na Vojenské akademii v oboru Vojenská technika. Jako profesor v oboru Vojenská technika působí od roku 1994. V letech 1968 až 1969 přednášel na Military technical college v Káhiře. Působil jako ředitel Zahraničního školícího institutu (1961 – 1963) a ředitel Institutu jazykové přípravy (1993 – 1995). V období 1995 až 1999 byl odborným poradcem pro Brněnské veletrhy a současně do roku 2006 působil jako profesor na Dopravní fakultě Jana Pernera, Univerzity Pardubice. V letech 2006 až 2008 byl prorektorem pro pedagogickou činnost na Vysoké škole obchodní v Praze, potom do roku 2018 jako působil profesor. Je autorem a spoluautorem 6 knižních publikací, 26 zpráv o vědeckých pracích, autorem 31 učebních textů a 77 odborných publikací.

 • doc. Ing. Václav Nétek, CSc.

  Je absolventem obchodní akademie SEŠ v Šumperku, kde mu profesoři od roku 1968, kdy se poprvé seznámil s pojmem „marketing“ dali základ do života i k dalšímu pojmu, který se následně nesměl používat a sice „komerční inženýrství“. Následovala fakulta metalurgie a vstup do světa technologie a techniky a 30 let reálné praxe od zásobování ,přes prodej a konečně vytoužený marketing. Měl příležitost přímo řídit malé pracovní týmy v oborech přesného strojírenství, hutní druhovýroby,elektrotechniky a tepelného zpracování kovů. Řadí se k zakladatelům průmyslového marketingu  ČR a vychoval řadu následovníků. Pracoval ve funkcích vedoucího nákupu, obchodního ředitele, strategického ředitele, ředitele pro obchod a marketing aj. Je prvním absolventem programu Intermanager  Americké Managerské Asociace s titulem CSM v Bruselu.  Absolvoval stáž managementu a marketingu v Jižní Korei a stal se prvním presidentem Česko-Korejské obchodní komory. Je autorem 5 – ti průmyslových vzorů a dvou vynálezů v oblasti ochrany obyvatel a neinvazivního zdravotnictví. V roce 2005 se stal prvním Marketérm roku České republiky. V současné době pracuje na výzkumu a vývoji nových marketingových nástrojů na bázi biotechnologií a genetických zdrojích marketingové inteligence pro budoucí B2B trhy. Je autorem publikace „Technologie průmyslového marketingu 2018“.  

Kontakt

To jsou oni.

Absolventi naší školy

Adam Klavík

absolvent

Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

Jan Šrámek

absolvent

Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

Petra Benešová

absolventka

VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

Jana Valentová

absolventka

Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

Kristína Jíšová

absolventka

VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

Simona Kremerová

absolventka

Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář.

Jakub Velička

absolvent

Teorii letectví studoval Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.

Jaroslava Kolářová

absolventka

Absolvovala studijní pobyt v Itálii. Při studiu pracuje v hotelnictví. Domluví se italsky, anglicky, francouzsky a trochu španělsky.

Barbora Malá

absolventka

Pracovala jako tazatelka callcentra nebo Project Manager. Nově nastoupila jako Marketing Manager VŠO a vede Klientské centrum. Jejím koníčkem je cestování, volejbal a cyklistika.